• Debatt,  Tankar / Känslor

    Vågar du vara dig själv?

    Vem är du, vågar du vara dig själv eller är du en slav till omgivningens behov?   Många av oss vågar inte bygga en stadig grund att ställa sig på. Istället blir man slav åt sin omgivnings krav, behov och synsätt. Rädslan att bli kritiserad, motarbetad eller illa omtyckt är ett faktum. Många är rädda att hamna i ett utanförskap och därför smeker dom normerna medhårs. Man lägger undan sitt unika jag i ett fack där ingen ser eller kommer åt, plockar enbart fram sig själv bakom stängda dörrar. Man lyssnar för mycket på vad människor tycker och tänker, tar åt sig av negativa kommentarer och formar sedan sitt liv…